Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Druga niedziela zwykła, 16 stycznia 2022 r.

 

  1. Dzisiaj o godz. 12.00 liturgię Mszy św. ubogaci chór z parafii św. Bartłomieja z Sitańca.
  2. Dzisiaj w kościele spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, godz. 16.00.
  3. Kalendarz liturgiczny: w poniedziałek wsp. św. Antoniego, opata; w środę wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa; w piątek wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
  4. Kontynuujemy odwiedziny duszpasterskie u Parafian zgłaszających wolę odwiedzin kapłana.
  5. W następną niedzielę, 23 stycznia, po Eucharystii o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie z poezją religijną Pani Marii Juszczak z Parafii Lipsko. Zapraszamy.
  6. W przyszłą niedzielę podczas Eucharystii o godz. 18.00 i po jej zakończeniu kolędować będzie zespół Ale Cantare. Zapraszamy.
  7. Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się narzeczeni: Artur Pietrzyk z parafii pw. św. Mikołaja w Urzędowie z Aleksandrą Cioś z parafii tutejszej. Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego, ma obowiązek zawiadomić o tym Proboszcza Parafii.
  8. W minionym czasie na potrzeby kościoła m.in.: energię, ogrzewanie parteru z podziemiami ofiary złożyli: Anna Elżbieta Bartnik, Konrad Mastaliński, Joanna i Roman Trześniowscy, Łukasz Sieczkowski, Andrzej Nowakowski, Magdalena, Natalia i Sławomir Zubańscy, Jan Obszański, Piotr Miechowicz, Maria Król, Elżbieta Topornicka-Chmura i Mirosław Chmura, Kacper Wanielista. Zofia, Danuta i Bogdan Stadnik, Państwo Karchutowie, Maria Popielnicka, Państwo Żywkowie, Państwo Kosteccy, Halina i Mieczysław Bosiak, Barbara Mazurek, Romualda Raczyńska, Leokadia Niedabylska, Państwo Frykowscy, Ewa Chudoba, Krystyna i Witold Zającowie, Helena Rysciuk, Zofia Palonka, Danuta Szyszko, Jadwiga Mazurek, Teresa i Tadeusz Cięciera, Barbara i Stanisław Sahajko, Maria i Ryszard Zubańscy, Justyna i Wojciech Krajewscy, Paweł, Katarzyna, Maria Dyjak. Wiesława, Grzegorz i Agnieszka Załoga, Henryka Stąsiek, Danuta Krawczuk, Wiesława Gąska, Jadwiga i Jan Grelowie, Janina Makowska, Krystyna i Jan Smyk, Janina i Jan Krasoń, Janina Sulżyk. Eugenia, Anna i Marek Maciejewscy, Zbigniew Dołba, Maria i Krzysztof Teterycz, Państwo Harczukowie, Teofila Chmiel, Kazimiera i Henryk Piróg, Anna i Krzysztof Sokół, Państwo Małeccy, Państwo Łuczka, Państwo Chmielowie, Krystyna Dąbrowska, Halina Piskor, Teresa Radomska, Państwo Mazurkowie, Danuta i Jan Greszta. Bóg zapłać!
  9. Módlmy się za chorych i cierpiących w domach i szpitalach oraz za tych, którzy się nimi opiekują.
  10. Wiernym zmarłym, niech dobry Bóg okaże swoje przebaczenie i miłosierdzie.

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.