Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Czwarta niedziela zwykła, 30 stycznia 2022 r.

 

  1. Kalendarz liturgiczny: w środę, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego. Będziemy święcić gromnice. Święty Jan Paweł II ustanowił święto Ofiarowania Pańskiego Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Msze św.: 7.00; 9.00;11.00;15.30;18.00. W tym dniu w naszym kościele od godz. 10.30 będzie przeżywany Diecezjalny dzień życia konsekrowanego z Eucharystią o godz. 11.00, której przewodniczył będzie Biskup Diecezjalny Marian Rojek. Na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej są zgromadzenia: Małe Siostry Jezusa, Klaryski, Mniszki Kamedułki, Córki Maryi Niepokalanej, Serafitki, Albertynki, Benedyktynki, Franciszkanki Misjonarki Maryi, Siostry Najświętszego Imienia Jezus, Służebniczki Starowiejskie, Felicjanki, Józefitki, osoby Świeckiego Instytutu Spigolatrici della Chiesa oraz Franciszkanie Konwentualni, Franciszkanie Bernardyni, Redemptoryści i Misjonarze Krwi Chrystusa.
  2. W pierwszy czwartek miesiąca pomodlimy się szczególnie o nowe powołania do kapłaństwa, zakonu i misji po Eucharystii o godz. 9.00.
  3. W piątek, 4 lutego, chrześcijanie przez spowiedź i Komunię Świętą wynagradzają za grzechy i zniewagi przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W tym dniu kapłani udadzą się z posługą duszpasterską do chorych.
  4. W pierwszą sobotę miesiąca, 5 lutego, wynagradzamy za grzechy i zniewagi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Różaniec Fatimski po Eucharystii o godz. 9.00. W sobotę także dzień św. Agaty. Będziemy błogosławić przyniesiony chleb i sól. Według tradycji sól św. Agaty strzeże od ognia chaty. W tym dniu modlimy się do Boga przez wstawiennictwo tej patronki o opiekę nad naszymi domami i za osoby chore na nowotwory.
  5. Następna pierwsza niedziela miesiąca, 6 lutego, spotkania KŻR po Mszy św. o godz. 9.00 i 12.00.
  6. Nabożeństwa: w poniedziałki modlimy się do Boga przez pośrednictwo św. Franciszka po Mszach św. o godz. 9.00 i 15.30; we wtorki nabożeństwo do św. Antoniego po Mszach św. zbiorowych o godz. 9.00 i 15.30; w dni powszednie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 i Eucharystia o godz. 15.30. Zapraszamy.
  7. Do zawarcia sakramentu małżeństwa przygotowują się narzeczeni: Artur Pietrzyk z parafii pw. św. Mikołaja w Urzędowie z Aleksandrą Cioś z parafii tutejszej; Karol Kopaczewski z parafii tutejszej z Karoliną Oszust z Rejowca. Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego, ma obowiązek zawiadomić o tym Proboszcza Parafii.
  8. Ofiary na potrzeby kościoła m.in. na energię i ogrzewanie złożyli Zofia Pietrzyk, Barbara i Marian Siemko, Marzena i Michał Słomianowie, Alfreda Koczułap, Bronisława Danielak, Teresa Glinka, Barbara Anna Fijołek, Bożena Lenard, Joanna Budzyńska, Cecylia Pawlak, Ewa i Michał Klimczak, Dariusz i Teresa Malon, Rodzina Litwajtis, Maria i Bogdan Czapka, Katarzyna i Tomasz Zawiślak, Alina Buczyńska, Państwo Zubrzyccy, Bożena i Piotr Pakułowie, Agata Sosnowska, Barbara i Zbigniew Malanda, Rodzina Łońskich, Mirosława Dziedzic, Sylwia i Jacek Malinowscy, Henryka i Andrzej Szpatuśko, Barbara i Jan Lewandowscy, Stefania Bondyra, Modesta i Waldemar Grzyb, Bożena Łupina, Alina Kaniowska, Bożena i Wojciech Wróblewscy, Maria Smolińska, Państwo Szewczykowie, Natalia Dmytryk, Barbara i Zbigniew Sierak, Zofia i Kazimierz Hajda. Bóg zapłać! Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają funkcjonowanie naszej świątyni.
  9. Módlmy się za chorych i cierpiących w domach i szpitalach oraz za tych, którzy się nimi opiekują.
  10. W minionym tygodniu z terenu naszej parafii z życiem ziemskim rozstała się śp. Helena Jadwiga Andrzejewska z ul. Obronnej, lat 64: Dobry Jezu, a nasz Panie…

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.