Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Piąta Niedziela Wielkanocna, 28 kwietnia 2024

 1. Przeżywamy Piątą Niedzielę Wielkanocną. Zakorzenieni w Chrystusie Zmartwychwstałym, prawdziwym krzewie winnym, przygotowujemy się do dnia Piędziesiątnicy.
 2. Jutro, 29 kwietnia, przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, a także święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła – patronki Europy.
 3. We wtorek dzień imienin naszego Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka. W modlitwach polecajmy Bogu naszego Pasterza.
 4. W środę rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Nabożeństwa majowe o godz. 17.30. Zachęcamy do śpiewu litanii także przy kapliczkach i w domach. Tego dnia jest wspomnienie św. Józefa, Rzemieślnika.
 5. Dnia 2 maja, Pierwszy Czwartek miesiąca szczególnie modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa. W tym dniu obchodzimy święto naszej narodowej biało-czerwonej flagi.
 6. W piątek, 3 maja, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Msze św. będą sprawowane jak w niedzielę. Parafia Matki Bożej Królowej Polski będzie przeżywała doroczny odpust. Suma odpustowa o godz. 12.00.
 7. Ze względu na Uroczystość Trzeciomajową wizyta kapłanów u chorych w domach odbędzie się w ustalonych z chorymi terminach.
 8. W przyszłą niedzielę spotkania KŻR.
 9. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się narzeczeni: Mateusz Dec i Agnieszka Molas z parafii tutejszej; Michał Dudek z parafii Dołhobyczów i Zuzanna Mikuła z parafii tutejszej. Gdyby ktoś wiedział o przeszkodach między tymi narzeczonymi do zawarcia ważności sakramentu małżeństwa, powinien o tym powiadomić proboszcza parafii.
 10. Ofiary na potrzeby kościoła złożyli m.in.: Agnieszka Kozak, Maria Dyjak, Monika i Teresa Mróz, Barbara Anna Fijołek, Ewa i Marian Wasilowie, KŻR nr 10. Bóg zapłać!
 11. Módlmy się za zmarłych. W minionym czasie z życiem ziemskim pożegnali się: śp. Tadeusz Macias z ul. Asnyka, lat 72; śp. Alina Godzisz z ul. Jordana, lat 69. Dobry Jezu…

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.