Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15.08.2021

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15.08.2021

 

  1. Dzisiaj, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Po każdej Eucharystii będziemy święcić zioła i kwiaty. W tym dniu dziękujemy Panu Bogu przez wstawiennictwo Maryi za Cud nad Wisłą, w którym odradzająca się Armia Polska i Naród obronili niepodległość naszej Ojczyzny przed sowiecką niewolą.
  2. Kalendarz liturgiczny: we wtorek wsp. św. Jacka prezbitera; w piątek wsp. św. Bernarda, opata i doktora kościoła; w sobotę wsp. św. Piusa X, papieża.
  3. Koncert organowy. W następną niedzielę, 22 sierpnia, o godz. 19 odbędzie się koncert organowy. Wykonawcą utworów będzie Pan mgr Tomasz Bębenek. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy Fundacji PZU za udział w montażu i strojeniu organów.
  4. Sierpień jest miesiącem abstynencji od napojów alkoholowych. Wiemy o szerokiej skali problemu alkoholowego w Polsce i potrzebie podejmowania dobrowolnej abstynencji. Forma pisemnej deklaracji podpisanej w kościele, jak i prywatne przyrzeczenia są miłe w oczach Boga.
  5. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Łukasz Kalniuk z parafii św. Stanisława z Wielączy z Aleksandrą Zgnilec z parafii tutejszej; Piotr Teterycz z parafii Opatrzności Bożej w Bondyrzu z Dianą Herda z parafii tutejszej. Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego, ma obowiązek zawiadomić o tym Proboszcza Parafii.
  6. Dla Parafian, Dobrodziejów, Wykonawców i Sympatyków przygotowujemy Misje Święte przygotowujące do poświęcenia naszej franciszkańskiej świątyni. Odbędą się w dniach 5-12 września, natomiast konsekracja kościoła dokona się 17 września br. o godz. 17.00. W modlitwie prośmy Boga o dobre przeżycie tego czasu.
  7. Dziękujemy wszystkim Dobrodziejom franciszkańskiej świątyni. W ostatnim czasie dary serc złożyli m.in.: Roman Kozar, Teresa Matuszak, Turyści z Rybnika, Maria Popielnicka, Daria i Mateusz Tulej, Andrzej Młynarski, Piotr Miechowicz, Krzysztof Jan Kowalski, Magdalena, Natalia i Sławomir Zubańscy, Flora Bogaczyńska, Ryszarda Leszczyńska, Ewa i Marian Wasilowie, Paweł Kozak, Krystyna Legieć, Jacek Werengowski, Barbara i Marian Siemko, Jadwiga Urbanowska, Grupa Seniorów z Kruszyny, Barbara Teterycz, Barbara i Jan Harczukowie. Dziękujemy!
  8. Modlitwa za zmarłych: Panie, Boże Wszechmogący, błagamy Cię przez Najdroższą Krew, która obficie wytrysnęła z boku Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, w obecności Jego Niepokalanej Matki, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie te, które najbardziej czciły Niepokalaną Dziewicą Maryję, aby mogły jak najprędzej wejść do Twojej chwały i wielbić Cię razem z Nią przez wszystkie wieki.

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.