Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

W niedzielę na Eucharystii – Uczcie, Pan nas oczekuje!

Z EwangeliI św. Mateusza na Niedzielę: Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali”  

Trawa obecnie i trwać będzie straszna walka w sumieniach wiernych: iść czy nie na Eucharystię. W sytuacjach trudnych Kościół zwykle przyciągał ludzi, a nie ich tracił jak teraz. Pomimo przeszkód diabelskich i ludzkich, niech zawsze zwycięża opcja Jezusa, który przez krzyż swój i mękę ustanowił dla nas życiodajną Ucztę. Dzięki niej jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć sens życia, ofiary i czasu obecnego. Dawniej i dzisiaj droga do kościoła jest często drogą Chrystusowego krzyża, po którym jest zawsze zmartwychwstanie. Kto wytrwa do końca…

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.