Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

XII  Niedziela  Zwykła – 20. VI. 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

XII Niedziela Zwykła, 20 czerwca 2021

 

  1. W Ewangelii na Niedzielę widzimy, jak zdenerwowani uczniowie w łodzi na jeziorze budzą Jezusa. Zastraszeni wołają do Niego z pretensją: „Nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?” Jaka jest moja wiara w Jezusa w takich chwilach? Czy nie traciłem głowy i ulegałem wrażeniu, że Jezus śpi i nie obchodzi Go mój los?
  2. Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka: „Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, z dniem 20 czerwca 2021 r. znoszę dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane, udzieloną z powodu ograniczeń sanitarnych wynikających z zagrożenia epidemicznego, dla wiernych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i wszystkich przebywających na jej terenie. Wyrażam wdzięczność osobom, które pomimo ograniczeń i przeszkód starały się w ostatnim czasie w miarę możliwości brać udział w Spotkaniach Eucharystycznych. Tych, którzy już od dłuższego czasu ograniczali swój udział w Eucharystii do formy uczestnictwa duchowego za pośrednictwem mediów, serdecznie zachęcam do odnowienia bezpośredniej relacji z Chrystusem Eucharystycznym i Wspólnotą żywego Kościoła. Otaczam was modlitwą za przyczyną Matki Odkupiciela i błogosławię”.
  3. Dzisiaj w parafii Świętego Brata Alberta doroczna uroczystość odpustowa. Duszpasterze zapraszają.
  4. W czwartek, 24 czerwca, Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który oddał życie m.in. za wzywanie małżonków do wzajemnej wierności.
  5. Nabożeństwa czerwcowe są sprawowane: poniedziałek – piątek, godz. 15.00 i 16.30; w sobotę o godz. 17.30.
  6. We wtorek spotkanie Grupy biblijnej w salce klasztornej, godz. 19.00.
  7. Na placu odbudowy kościoła trwają m.in. prace porządkowe wewnątrz i zewnątrz kościoła, montowane są ostatnie małe żyrandole w kruchcie kościoła. Stary żyrandol z kościoła po konserwacji będzie rozświetlał dużą zakrystię. Inne prace: odpowiednim preparatem konserwowana jest posadzka kościoła oraz schody wejściowe. Został postawiony kamienny ołtarz i ambona; w prezbiterium montowane jest dodatkowe specjalne oświetlenie. W tygodniu w przygotowanym miejscu zamontujemy odnowione dawne tabernakulum, w którym na nowo umieścimy Najświętszy Sakrament. Wiele prac jest prowadzonych przez artystów w podziemiach kościoła.
  8. Pragniemy podziękować Fundacji PZU za wsparcie nas w montowaniu i strojeniu organów piszczałkowych, które z końcem czerwca mają się „obudzić” dla chwały Bożej i dla podniesienia ducha ludzkiego zagrać.
  9. Wdzięczni jesteśmy naszym Dobrodziejom za składane ofiary na wkład własny Parafii. W minionym czasie dary złożyli m.in.: Ewa i Marian Wasil, Maria Stefanek, Eugenia, Anna i Marek Maciejewscy, Maria Mastalińska, Andrzej Młynarski, Jolanta Radomska, Maria i Grzegorz Margol, Kacper Wanielista, Agnieszka Chmiel, Jacek Werengowski, Zofia Karpińska, Krystyna Kołciuk, Irena Łuczka, Ryszard Herc, Teresa Zalewska, Piotr, Diana, Beata Dołomisiewicz, Ryszarda Leszczyńska, Barbara Zbyryt, Państwo Molasowie, KŻR nr 3, Andrzej Szpatuśko. Bóg zapłać!
  10. Módlmy się za zmarłych. W minionym czasie odszedł do Pana śp. Mirosław Henryk Bubiłek z ul. Peowiaków, lat 61. Bożemu miłosierdziu polecamy także Fundatorów i Dobrodziejów kościoła. Wieczny odpoczynek…

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.