Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

XVI Niedziela Zwykła – 18. VII. 2021 r.

18 lipca 2021

Czwarta Niedziela w odbudowanym

z łaski Bożej i dobroci ludzkiej kościele

  1. W Ewangelii niedzielnej Jezus zwraca uwagę na sytuacje z mojego życia, kiedy czułem się przepracowany, wyczerpany psychicznie i fizycznie. Kto mi wtedy pomógł? Jak spędzam czas, kiedy jestem zmęczony? Czy potrafię zaplanować dla siebie „dni pustyni”? Czy jest we mnie głód Jezusa? Jaki konkretny wysiłek podejmuję, aby Go spotkać w życiu wypełnionym pracą?
  2. Kalendarz liturgiczny: w środę wsp. św. Wawrzynca z Brindisi; w czwartek Święto św. Marii Magdaleny; w piątek Święto św. Brygidy Szwedzkiej; w sobotę wsp. św. Kingi, klaryski.
  3. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Mateusz Szpatuśko z parafii tutejszej z Eweliną Rozkres z parafii w Łabuniach; Przemysław Damian Kuzdra z parafii tutejszej z Anną Piekarską również z parafii tutejszej; Adam Pietrzyk z parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kielcach z Magdaleną Malon z parafii tutejszej; Damian Hanulak z parafii tutejszej z Wioletą Swoboda z Parafii Opatrzności Bożej w Zamościu. Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego, ma obowiązek zawiadomić o tym Proboszcza Parafii.
  4. Planujemy koncert organowy na chwałę Bożą w kościele Franciszkanów. Zapraszamy na to muzyczne wydarzenie w sobotę, 31 lipca br., godz. 19.30. Wykonawcą będzie Pan Michał Greszta student Akademii Muzycznej w Krakowie.
  5. Dziękujemy Fundacji PZU za partnerstwo w montażu i strojeniu piszczałkowych organów w naszym franciszkańskim kościele.
  6. Dary serc dla odbudowanej świątyni złożyli m.in. Ryszarda Leszczyńska, Leokadia i Henryk Piwko, Teresa Flis, Rodzina Błońskich, Roman Kozar, Stanisław Ożóg, Jadwiga Król, Barbara i Jan Harczukowie, Krystyna Gorzkiewicz, Zofia Sobieszczańska, Andrzej Młynarski. Magdalena, Natalia i Sławomir Zubańscy, Maria Stefanek Serafin, Halina Bosiak, Piotr Miechowicz, Helena i Walenty Jaroszuk, Barbara i Marian Siemko, Kacper Wanielista, Jacek Werengowski, Agnieszka Kwaśnicka, Anna Dorota Sokół, Jadwiga Mazurek. Niech Bóg wynagradza Dobrodziejom świątyni!
  7. W dniu 17 września br. poświęcimy kościół. Uroczystość rozpocznie się od poświęcenia kamiennego ołtarza, który ma wielkie biblijne dla nas przesłanie. Przypomina on nam, że Chrystus jest kapłanem i ołtarzem własnej ofiary. W Apokalipsie nasz Zbawiciel jest przedstawiony jako Baranek zabity, którego ofiarę święty Anioł przenosi na ołtarz w niebie. Skoro Chrystus, Głowa i Nauczyciel, jest prawdziwym ołtarzem, to również Jego wyznawcy i uczniowie stanowią duchowe ołtarze, na których Bogu składa się ofiarę z życia. Ojcowie Kościoła mówią, że ochrzczeni powinni się stawać ołtarzami Boga przez dobre i mądre życie. Patrząc na ołtarz w kościele, przypominajmy sobie o Chrystusowej ofierze i potrzebie składania naszej. Jest wielkim nieporozumieniem, jeśli chrześcijanie odrzucają logikę ofiary ukazaną nam przez Chrystusa. Eucharystyczny ołtarz niech nam przypomina, że trudy życia winniśmy składać na ołtarzu Boga i prosić Go, aby nasze różnorakie ofiary Jemu się podobały i były przyjęte.
  8. Módlmy się za zmarłych Parafian, Sympatyków, Dobrodziejów i Fundatorów kościoła

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.