Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Nagrodzenie zwycięzców konkursów plastycznych

W ramach realizacji projektu „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła OO. Franciszkanów w Polsce – Zamość” parafia pw. Zwiastowania NMP w Zamościu zorganizowała konkursy plastyczne. Były to konkursy pt.: „Wśród barokowych sklepień” oraz „Architektura sakralna epoki baroku” skierowane do uczniów szkół Ponadpodstawowych. Wzięła w nich udział głównie młodzież klas kształcących się w zawodzie: technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Zadaniem uczniów było przedstawienie architektury baroku miasta Zamość ze szczególnym uwzględnieniem barokowego kościoła pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów. Prace mogły być wykonane dowolną techniką plastyczną. Dlatego też młodzi ludzie do przedstawienia swoich wizji kościoła używali nie tylko ołówka ale również farb, kredek czy też pasteli. Dzięki temu powstały ciekawe i różnorodne prace.

Konkursy głownie miały na celu:
• popularyzowanie wśród uczniów zainteresowania architekturą Miasta Zamościa a zwłaszcza kościołem OO. Franciszkanów;
• propagowanie patriotyzmu lokalnego poprzez poznawanie poszczególnych zabytków Zamościa;
• rozwijanie talentów i zainteresowań plastycznych uczniów;
• rozwijanie aktywności poznawczej oraz twórczej uczniów;
• podniesienie poziomu wiedzy historycznej wśród uczniów dotyczącej wpływów baroku na architekturę naszego miasta.
Młodzi ludzie mieli okazję głębszego poznania architektury miasta, również poznania historii kościoła. Niektórzy po raz pierwszy zobaczyli franciszkański kościół. Zanim przystąpili do pracy musieli znaleźć odpowiedni element architektury baroku aby następnie przedstawić go w swojej pracy. Wymagało to zaangażowania. Dlatego też tego rodzaju konkursy stanowią inspirację do zdobywania wiedzy przez młodzież. Uczniowie również mieli okazję zaprezentowania swoich prac szerszemu gronu i weryfikacji swoich umiejętności plastycznych. Po wręczeniu nagród młodzi ludzie mogli też obejrzeć wystawę „Klisze pamięci. Labirynty”  Mariana Kołodzieja znajdującą się w kruchcie kościoła.
Laureaci konkursu otrzymali ciekawe nagrody. Zwycięzcom gratulujemy.

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.