Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela, 22 listopada 2020 r.

  1. Uroczystość Chrystusa Króla ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: „Przyjdź Królestwo Twoje”.
  2. Obecny atak medialny liberalnych i ateistycznych światowych mediów na świętego Jana Pawła II jest kontynuacją planu dechrystianizacji Europy i świata. Służy uderzeniu w Kościół katolicki. Kościół Chrystusowy będzie trwał, bramy piekielne go nie przemogą, mówi Pan.
  3. Za tydzień rozpocznie się w Kościele Adwent. Symbolami oczekiwania na przyjście Chrystusa będą: wieniec adwentowy, świeca zwana „Roratką” – symbolizująca Osobę Maryi. Innym znakiem adwentowym jest Msza św. zwana Roratnią. W kościele Ojców Redemptorystów będzie ona sprawowana w dni powszednie rano o godz. 7.00.
  4. Dziękujemy dobremu Bogu za naszych Dobrodziejów. W minionym czasie byli nimi m.in.: Sabina i Mieczysław Janda, Monika i Łukasz Kamińscy, Krystyna Kołciuk, Marzena i Michał Słomianowie, Zofia Karpińska, Maryla i Mieczysław Kowerscy, Małgorzata Sobczuk, Grażyna i Andrzej Kicińscy, Ryszard Herc, Beata Maria Dołomisiewicz, Maria Świerczyńska, Zofia Pietrzyk, Czesława Choroch, Zofia Zwolan, Mariusz Marczuk, Renata Ochniowska, Kacper Wanielista, Rodzina Laskowskich, Irena Kiecana, Maria Litwiniec, Bernardeta i Artur Kowalczyk, Justyna i Radek Macheta, Zofia Olszańska, Wspólnota Dzieci Boże. Dziękujemy TVP Lublin za promocję odbudowy naszej franciszkańskiej świątyni. Dziękujemy serdecznie wszystkim za dary modlitewne i pieniężne. Dziękujemy tym, który systematycznie według swoich możliwości ofiarują cegiełki na odbudowę kościoła.
  5. Msza św. zbiorowa za zmarłych poleconych w wypominkach w dni powszednie o godz. 9.00. Karki z wypominkami można jeszcze składać.
  6. Opłatki na stół wigilijny pobłogosławione przez kapłana po terenie naszej Parafii będą roznosić wyznaczeni przez proboszcza Parafianie.
  7. Wierni, którzy odeszli do Pana, niech odpoczywają w pokoju z Chrystusem Królem. Dobry Jezu, a nasz Panie…

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Privacy Policy / Terms of Use