Muzeum - Wydarzenia

Noc muzeów

Przesłaniem Międzynarodowego Dnia Muzeów, który przypada jest podkreślenie roli muzeów w kształtowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za światowe dziedzictwo – wspólne dziedzictwo całej ludzkości. Muzea odgrywają we współczesnym świecie rolę pośredników między kulturami, wzbogacają je, przyczyniają się do rozwoju i zrozumienia społeczeństw i kultur. Święto to daje możliwość muzealnikom do

Czytaj dalej »

Turystyczna majówka

W dniu 7 maja 2022 roku, po raz kolejny została zorganizowana Tustyczna Majówka. Podstawą jej powstania było bezpłatne udostępnianie zwiedzającym największych atrakcji Zamościa.  Wśród tych atrakcji znalazło się również Muzeum w kryptach kościoła oo. Franciszkanów Parafia pw. Zwiastowania NMP pod opieką OO. Franciszkanów w Zamościu.

Czytaj dalej »

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.