Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Akt oddania Prowincji oraz Klasztoru i Parafii w Zamościu pod opiekę Świętego Józefa

 

Święty Józefie, troskliwy Opiekunie Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki – Maryi! Racz przyjąć pod swoją opiekę naszą Prowincję zakonną – Prowincję Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce, która jak i inni w godzinie próby i walki z mocami ciemności – z ufnością zanosi do Ciebie swoje prośby.

Obrońco i Patronie Kościoła oraz Zakonu Serafickiego! Polecamy Ci wszystkich Ojców i Braci naszej Prowincji w Polsce, na Białorusi, w Bułgarii, w Burkina Faso, w Niemczech, w Tanzanii oraz w innych krajach, gdzie posługują nasi bracia. Twej opiece powierzamy zwłaszcza braci w formacji początkowej oraz braci chorych i starszych. Wypraszaj nam nowe powołania zakonne i kapłańskie! Twej opiece polecamy także wszystkie wspólnoty i dzieła istniejące przy naszych klasztorach i parafiach oraz wszystkie osoby którym posługujemy.

Święty Józefie, prosimy byś strzegł naszą Wspólnotę prowincjalną, przed wszelkimi niebezpieczeństwami, jak niegdyś strzegłeś Świętą Rodzinę i dom w Nazarecie. Niech omijają nas wszelkie nieszczęścia zewnętrzne. Niech wróg zbawienia nie czyni wyrw w naszych szeregach przez kradzież ciał lub co gorsza, przez kradzież dusz. Daj nam spokojny byt w wolności, gorliwości i miłości braterskiej.

Opiekunie Kościoła Świętego! Zawierzamy Tobie naszą parafię Zwiastowania NMP w Zamościu. Opiekuj się dalej odbudową naszej świątyni, jej Dobrodziejami i Pracownikami. Weź w swoją opiekę wszystkich Parafian i Sympatyków od dzieci po osoby w podeszłym wieku, szczególnie osoby samotne, chore i ubogie. Otocz swoim płaszczem wszystkie instytucje oraz miejsca pracy, wszystkie grupy i wspólnoty duszpasterskie. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Niech wszyscy doświadczymy Twojego przemożnego wstawiennictwa przed Bogiem wobec niebezpieczeństw atakujących naszą wiarę, nasze rodziny, nasze wspólnoty, naszą społeczność i nasze zdrowie. Jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń całej naszej parafii od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie!

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.