Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Boże Narodzenie 2020 r.

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi.”

Ten głos Bożego pokoju i nadziei niech Was wszystkich uraduje, jak małe dziecko cieszy się z przyjścia swych kochanych rodziców, że Bóg jest z nami, czuwa, wszystko widzi, gotowy jest do pomocy i obrony przed diaboliczną ciemnością. On, nasz Odkupiciel, jak niegdyś zdumionym mieszkańcom ziemi, tak i dzisiaj niech na dzisiejsze trudne czasy przynosi Wam boską światłość: prawdę, dobro, sprawiedliwość, miłosierdzie, pokój, radość oraz Chleb Życia w Eucharystii. W światłości przyniesionej przez Jezusa narodzonego z Maryi Panny, człowiek dopiero prawdziwie odkrywa swoją tajemnicę życia i działania na ziemi.
Bóg w Chrystusie do nas na ziemię przyszedł i jest obecny w Najświętszym Sakramencie, więc łączymy nasze życie i sprawy ziemskie z niebieskimi. Z całym naszym życiem ziemskim oddajemy Jezusowi pokłon boskości, a On osłodzi nasze troski.
Dziękujemy za wszelkie dobro okazywane odbudowywanej świątyni franciszkańskiej w Zamościu, która dzięki Wam powstała z gruzów i wciąż pięknieje dla chwały Bożej i naszego duchowego pożytku.
Niech Dziecię Jezus rozświetla nieznaną nam ziemską przyszłość, abyśmy nie zeszli z drogi prowadzącej do świątyni wiecznej w niebie.

 Franciszkanie z Zamościa

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.