Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Koncert organowy Pana prof. Andrzeja Białko

W następną niedzielę w naszym kościele odbędzie się koncert organowy w wykonaniu Pana prof. Andrzeja Białko. W bogatej twórczości muzyki organowej w roku 2020 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył Pana Andrzeja Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Zapraszamy więc wysłuchanie muzyki organowej: niedziela, 31 października, godz. 19.00.
Program:
François Couperin
– Offertoire sur les Grands Jeux
César Franck (1822-1890)
– Preludium, fuga i wariacja h-moll op. 18
– Chorał h-moll
Ferenc Liszt (1811-1866)
– Ave Maria
– Preludium i fuga na temat B-A-C-H
Guy Bovet (ur. 1942)
– Salamanca
– Hamburger Totentanz

Andrzej Białko

Urodził się w 1959 roku w Krakowie, ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w klasie fortepianu. Naukę gry na organach rozpoczął w roku 1973 najpierw prywatnie, następnie kontynuował ją w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Joachima Grubicha. W roku 1981 uzyskał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Rzymie, zaś w 1985 r. również I nagrodę (ex aequo)    w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Bydgoszczy – Gdańsku.

Brał udział w większości krajowych festiwali organowych, koncertował w Anglii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Francji, Islandii, Niemczech, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Ukrainie, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Libanie i obu Amerykach. Jest profesorem sztuk muzycznych. Prowadzi klasę organów w krakowskiej Akademii Muzycznej na stanowisku profesora zwyczajnego oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. W pamięci melomanów trwale zapisał się wykonaniem w jubileuszowym roku 2000 organowych dzieł wszystkich  Johanna Sebastiana Bacha w Krakowie i we Wrocławiu, zaś w sezonie

2001/2002 w serii 20 koncertów pod wspólnym tytułem „Ars organi” zaprezentował w Krakowie antologię muzyki organowej XVI – XX wieku.

W rozległym i stale poszerzanym repertuarze, obejmującym wszystkie style, artysta posiada m.in. komplet organowych dzieł Buxtehudego, Bruhnsa, Brahmsa, Mendelssohna, Francka, Liszta. Szereg jego nagrań wzbogaciło taśmotekę programu II Polskiego Radia; ma na swoim koncie 30 CD. W latach 2016-2020 był prorektorem, zaś od 2020 roku jest kierownikiem Katedry Organów a także dyrektorem Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. W roku 2020 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył go Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.