Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Misje Święte przed konsekracją odbudowanego kościoła Pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów w Zamościu: 5–12 września 2021 roku

Drodzy Parafianie, Sympatycy, Dobrodzieje!

Z dobroci Bożej i ludzkiej po prawie czterech latach (2017-2021) trudnych prac konserwatorsko-budowalnych dobiegła końca rewitalizacja XVII-wiecznego kościoła franciszkanów w Zamościu. Obecnie nadszedł czas jego poświęcenia w Święto Stygmatów św. Franciszka, 17 września 2021 r., o godz. 17.00. Uroczystościom tym razem z kapłanami i wiernymi przewodniczył będzie J. E. Biskup Diecezjalny Marian Rojek.

Poświęcenie odbudowanego kościoła poprzedzą Misje Święte, które poprowadzą Ojcowie Redemptoryści w dniach 5–12 września 2021 r. Polecenie prowadzenia Misji posiada swoje źródło w życiu i działaniu Jezusa Chrystusa posłanego na ziemię przez Boga Ojca. Jezus, nasz Zbawiciel, przyszedł na ziemię i głosił światu, że Bóg do koń-ca kocha każdego człowieka. Jego misja została okupiona Ofiarą Golgoty. Chrystusowa misja nie zatrzymała się w czasie, lecz trwa nieustannie. Ten sam Chrystus, którego znamy z Ewangelii i za którym idziemy drogami wiary, przyjdzie do naszego Miasta i Parafii franciszkańskiej poprzez posłanych misjonarzy. Przyjdzie ze swoim słowem, przebaczeniem i miłością. W tym zawiera się istota Misji Świętych.

Będzie to czas szczególnej obecności wśród nas Jezusa Chrystusa; Tego samego, który kiedyś powiedział do Zacheusza: „dziś chcę gościć w twoim domu…” (Łk 19,5). Wspólnota Parafialna z Sympatykami stanie się DOMEM, w którym chce podczas tych dni w szczególny sposób za-gościć Jezus Chrystus. Wprawdzie jest On wśród nas nieustannie obecny, lecz Jego obecność po-przez Misje Święte, będzie jakby bardziej dostrzegalna i bardziej przekonująca.

Kiedy Jezus zagościł w domu Zacheusza, spełniły się jego najskrytsze pragnienia: „udziałem tego domu stało się zbawienie…” (Łk 19,9).  To samo dokona się w Tobie, kiedy ugościsz Chrystusa w swoim domu i sercu.

W zabieganiu wokół codziennych spraw, problemów, trudnych wyborów i decyzji, często gubimy to, co najważniejsze. Misje Święte są czasem zatrzymania się w drodze: wewnętrznego zadumania się nad swoim życiem; szczególnym czasem słuchania słowa Bożego dla odnowienia i wzmocnienia życia duchowego.

Na ten święty czas oddajemy Bogu całą Rodzinę Parafialną, Sympatyków, Dobrodziejów, Budowniczych przez wstawiennictwo naszej Patronki Maryi, św. Józefa, św. Franciszka i Antoniego oraz prosimy Was o modlitwę i czynne zaangażowanie się w przeprowadzenie tego Bożego dzieła.

Siostro i Bracie, zapraszamy do uczestnictwa w Misjach Świętych, bo czas ucieka a wieczność czeka…

Sakrament Pokuty i Pojednania (spowiedź) codziennie pół godziny przed Mszą św.

Zapraszamy na Misje Święte dzieci, młodzież i dorosłych. Franciszkanie i misjonarze Redemptoryści: O. Ireneusz Homoncik, O. Jerzy Krupa

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.