Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie OLD

.

  1. W Wielkim Poście wracajmy często do źródła żywej wody jakim są Spowiedź, Eucharystia, nabożeństwa, osobiste nawrócenie. To wszystko pomnaża w nas dobro i umacnia wiarę.

  2. Nabożeństwa wielkopostne w kościele św. Mikołaja: Gorzkie Żale w niedziele o godz. 12.05 oraz o godz. 17.00. Droga Krzyżowa w piątki: dla dzieci o godz. 16.00; oraz o godz. 16.30 i 18.00.

  3. W kościele Ojców Redemptorystów jest możliwość spowiedzi poza Mszami św. w dni powszednie: poniedziałek – piątek, godz. 10.00 – 12.00 oraz w godz. 15.00-16.00.

  4. Tegoroczne parafialne rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 22 – 24 marca w katedrze zamojskiej. Przypomnijmy innym, że trwa święty czas Wielkiego Postu.

  5. Dzisiaj w niedzielę odbędą się spotkania KŻR po Eucharystii o godz. 9.30 i 12.30.

  6. W środę rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością Świętego Józefa, Opiekuna Kościoła świętego, rodzin, wszystkich wzywających jego wstawiennictwa. Bardzo wierzymy, że czuwa także nad odbudową naszego kościoła. W dowód wdzięczności odnowiliśmy figurę św. Józefa, którą umieścimy w odbudowanej świątyni.

  7. Ogromny wysiłek wkładany w rewitalizację naszej świątyni ma na celu odtworzenie i wyeksponowanie zniszczonej poprzez liczne przebudowy dokonane przez zaborców XVII-wiecznej bryły zabytkowego kościoła wraz z elementami wystroju elewacji i wnętrza oraz otoczenia. Kościół franciszkanów w literaturze historycznej i artystycznej uważany jest za jedną z najznamienitszych budowli Rzeczpospolitej. Za tak wysoką oceną przemawiają artystyczne walory indywidualne budowli, a także jej niemal organiczne osadzenie w historycznej i architektonicznej panoramie idealnego miasta renesansowego. Wyjątkowość zabytku i jego położenie w obrębie zabytkowej przestrzeni Starego Miasta przemawiała za koniecznością jego odbudowy w celu zharmonizowania z otoczeniem. Kościół franciszkanów był ostatnim, brakującym elementem architektonicznym w tej części miasta. Liczne dominanty przestrzenne świątyni zostały odrestaurowane. Celem odbudowy jest także ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski Wschodniej. Ze względu na skalę i dawną rangę obiektu jest to zadanie wyjątkowe dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie stron: Kościoła i zakonu, społeczeństwa, władz miasta oraz środowiska konserwatorów i architektów. Jest to wyzwanie organizacyjne i finansowe, ale również twórcze i naukowe.

  8. W minionym tygodniu zamontowane zostały trzy duże żyrandole w nawie głównej. Trwają prace w kruchcie przy budowie stropu wraz z okrągłymi żeliwnymi schodami. W niedługim czasie powinniśmy przywieść i montować organy piszczałkowe. Zakończono malowanie dwunastu zacheuszek. Oddaliśmy do wykonania projekt kamiennego ołtarza eucharystycznego, ambonę i tradycyjnych kropielnic. Gdy pogoda pozwoli, będziemy kończyć prace przy głównych schodach wejściowych oraz na terenie skweru. Poza wspomnianymi zadaniami, są prowadzone inne drobniejsze roboty w obrębie obiektu. Odczuwamy Bożą opiekę przy tej historycznej odbudowie. Naszą wdzięcznością niech będzie czynienie nas samych świątyniami Boga.

  9. Dziękujemy Dobrodziejom za pomoc duchową i materialną w rewitalizacji sakralnego obiektu. W minionym tygodniu dary serc na odbudowę złożyli m.in.: Bogusław Mazik, Bożena Lenard, Barbara i Marian Siemko, Krystyna Legieć, Barbara Petryk, Stanisław Kukiełka, Marcin Macek, Ewa Herbin, Krzysztof Andrzej Jędruszczak, Patryk Krukowski, Paweł Kozak, Zofia Radlińska, Jacek Herc, Urszula Wybraniec Skardowska, Iwona Bełz, Agnieszka Kozak, Katarzyna Dudek, Anna Mogielnicka Typiak, Anna Gajewska, Marian Pachla, Norbert Zacharski. Piotr, Diana, Beata Dołomisiewicz, Parafia pw. św. Wojciecha Poznań – Wzgórze, Agnieszka Herc, Barbara i Jan Harczukowie, Leokadia Niedabylska, Kazimiera i Henryk Piróg, Danuta Dziura, Waleria Teterycz. Bóg zapłać!

  10. Módlmy się za tych, co odeszli z życia ziemskiego. W minionym czasie zmarła śp. Helena Suska z ul. Ormiańskiej, lat 80. Bożemu miłosierdziu polecamy Parafian, Sympatyków, Fundatorów – pierwszych Ordynatów Zamościa oraz Dobrodziejów kościoła. Wieczny odpoczynek…

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.