Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl

Ogłoszenia

Druga Niedziela Adwentu, 10 grudnia 2023

W życiu kościoła, okres poprzedzający Uroczystość Bożego Narodzenia to czas wspólnotowej i indywidualnej modlitwy, czas rekolekcji, rachunku sumienia i spowiedzi, pojednania się z bliźnimi. Z odwagą zmierzmy się z tym (pokonajmy), co przeszkadza nam w życiu z Bogiem i bliźnimi. Instytucjonalne i indywidualne opowiadanie się za aborcją i in vitro wprowadza wielu ochrzczonych niewolę ciężkiego grzechu i zerwania komunii z Kościołem. Ratunkiem dla duszy w takich sytuacjach jest nawrócenie, uzyskanie sakramentalnego rozgrzeszenia i pokuta. W dniu 13 grudnia br. mija 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Naród utracił wolność polityczną i społeczną. W tych trudnych dniach wielką otuchę dawał

Czytaj dalej »

Pierwsza Niedziela Adwentu, 3 grudnia 2023 r.

Rozpoczynamy okres Adwentu, który jest czasem oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. Za cztery tygodnie uroczyście będziemy obchodzić pamiątkę Jego pierwszego przyjścia na ziemię. Symbole Adwentu: wieniec adwentowy, świeca zwana „Roratką” – symbolizująca Osobę Maryi. Innym znakiem adwentowym jest Msza św. zwana Roratnią. Będzie ona sprawowana w dni powszednie rano o godz. 7.00. Dla dzieci we wtorki i czwartki o godz. 16.30. Dzisiaj gościmy w naszym kościele panią mgr Annę Krogulską, która wygłosi katechezę o Całunie Turyńskim. Po Mszach św. o godz. 9.00 i 12.00 spotkania KŻR. We wtorek, 29 listopada zaczęliśmy nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. W Zakonach

Czytaj dalej »

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 26.11.2023 r.

Uroczystość Chrystusa Króla ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:

Czytaj dalej »

XXXIII Niedziela zwykła, 19.11.2023 r.

W każdą niedzielę, godz. 10.30 Msza św. dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Ta Eucharystia jest także cotygodniowym duchowym przygotowaniem młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Kalendarz Liturgiczny: w poniedziałek, 20 listopada, wsp. św. Rafała Kalinowskiego; we wtorek wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny; w środę wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy; w sobotę wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Dzisiaj w kruchcie kościoła można za dobrowolną ofiarę nabyć ciekawe książki z tematyki religijnej. Trwamy na modlitwie za zmarłych. Modlimy się za nich i ofiarujemy za poleconych w wypominkach Mszę św. przez cały listopad w dni powszednie o godz. 9.00. Kartki

Czytaj dalej »

XXXI Niedziela Zwykła, 5 listopada 2023 r.

Wierzący często dziś się zastanawiają nad widoczną walką dobra ze złem. Patrząc z perspektywy Boga, musimy uznać, że, wbrew pozorom, wszystko jest pod kontrolą. Gdyby szatan dysponował nieograniczoną swobodą działania, zniszczyłby świat w bardzo krótkim czasie. Siła jego destrukcyjnych działań jest zawsze powściągana mocą i sprawiedliwością Bożą oraz wiarą wiernych. Pierwszą przeszkodę działaniu złu postawił sam Jezus, kiedy — zakładając Kościół — zwrócił się do Piotra słowami: „Ty jesteś opoką i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go”. Tradycja katolicka postrzega tę obietnicę jako gwarancję Bożej ochrony przed najgorszym nawet zagrożeniem. Wierzymy, że Kościół nie

Czytaj dalej »

XXX Niedziela Zwykła, 29 października 2023 r.

Przygotowanie duchowe dla dzieci do Pierwszej Komunii Świętej oraz kandydatów do bierzmowania odbywa się w każdą niedzielę przez uczestnictwo w Eucharystii sprawowanej o godz. 10.30. W środę, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych którzy cieszą się już oglądaniem Boga w Jego królestwie. Porządek Mszy św. w kościele jak w niedzielę. W czwartek, 2 listopada, wspominać będziemy Wszystkich Wiernych Zmarłych w przebywających czyśćcu, czyli tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego – odpustu, by mogli osiągnąć wieczne szczęście. Msze św. wg porządku dnia powszedniego. W Zakonach Franciszkańskich, 3 listopada, modlimy się za zmarłych Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu. Można

Czytaj dalej »

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.