Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 
Ustanowił go w 1997 r. papież św. Jan Paweł II, stwarzając okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Siostry i Bracia zakonni, a także członkowie instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego, pustelnicy, dziewice i wdowy podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej ofiarowali swoje życie na wyłączną służbę Bogu. W tym dniu osoby konsekrowane odnawiają  swoje śluby, a w kościołach zbierane są datki na rzecz zakonów klauzurowych.

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego życzymy Siostrom Zakonnym oraz Braciom i Ojcom Zakonnym obfitości Bożego błogosławieństwa i Jego darów oraz podążania przez całe życie z ufnością, nadzieją i radością za Panem. Życzymy licznych i pięknych owoców Waszej posługi. Niech przez Was ludzie, z którymi się spotykacie, doświadczają bliskości Pana Boga. Niech w realizacji Waszego powołania wspiera Was Maryja, a Ten, któremu poświęciliście swoje życie, niech prowadzi Was drogą świętości!

W tym szczególnym dniu zapewniamy także o naszej stałej modlitwie i wyrażamy wdzięczność zgromadzeniom zakonnym obecnym na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Należą do nich: Małe Siostry Jezusa, Klaryski, Mniszki Kamedułki, Córki Maryi Niepokalanej, Serafitki, Albertynki, Benedyktynki, Franciszkanki Misjonarki Maryi, Siostry Najświętszego Imienia Jezus, Służebniczki Starowiejskie, Felicjanki, Józefitki, osoby Świeckiego Instytutu Spigolatrici della Chiesa oraz Ojcowie: Bernardyni, Franciszkanie, Redemptoryści i Misjonarze Krwi Chrystusa.

 

W Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej celebracja Dnia Życia Konsekrowanego odbędzie się w parafii Ojców Franciszkanów, pw. Zwiastowania NMP w Zamościu we czwartek, 2 lutego 2023 r.

Godz. 10.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
Godz. 11.00 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka.


Ks. Ryszard Mazurkiewicz
Wikariusz Biskupi ds. Zakonnych

 

 

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.