Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Wielki Jubileusz – 800 lat Reguły św. Franciszka

1223 – 29 listopada – 2023

Wszyscy członkowie rodziny franciszkańskiej przyjmują i świętują Regułę, która staje się sposobem życia i polega na zachowywaniu Ewangelii. Świętowanie rocznicy Reguły zatwierdzonej, 29 listopada 1223 r., przypomina nam, że dla św. Franciszka z Asyżu jej rdzeniem jest Ewangelia, jak stwierdza w Testamencie:
„Sam Najwyższy objawił mi, że powinienem żyć według Ewangelii świętej. I ja kazałem to spisać w niewielu prostych słowach, i Ojciec Święty potwierdził mi” (Testament, 14-15). Modlitewne wsłuchanie się w słowa Jezusa Chrystusa sprawiło, że razem z pierwszymi braćmi zawołał:
«Oto, czegośmy pragnęli, oto, czegośmy szukali». A św. Franciszek powiedział im: «To będzie nasza Reguła» (Anonim z Perugii, 11).

Ważne jest przypomnienie, że Franciszek układa Regułę zatwierdzoną w takim okresie swojego życia, w którym musi sprostać licznym kryzysom na płaszczyźnie braterskiej. Dzisiaj Kościół, promując swój wymiar wspólnotowy, ukazuje postać Franciszka z Asyżu jako wzór braterstwa, nazywając go świętym człowiekiem braterstwa.  Życie św. Franciszka gesty i słowa wciąż, nawet po 800 latach, oświetlają wspólnotę kościelną dążącą do wiecznej wspólnoty zbawionych.

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.