Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Boże Narodzenie 2021

Bracia i Siostry!
Święta Bożego Narodzenia przybliżają nam prawdę o tym, że Bóg w Chrystusie przychodzi do człowieka stając się „Bogiem z nami”. Niech z naszych serc popłynie wdzięczność, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami, aby z nami być w radościach i smutkach, zdrowiu i chorobie, odwadze wiary i lękach, na prostych i często krętych ścieżkach życia, podczas jasnych i ciemnych chwil, podczas życiowego dynamizmu i w zmęczeniu, w chrześcijańskim optymizmie i zniechęceniu, w gorliwości czynienia dobra i obojętności.  Jezus przez ewangeliczny obraz swojego dziecięctwa, dorosłego życia i sakramentalne łaski pragnie doprowadzić nas do zwycięstwa.
Wdzięczni Chrystusowi, Jego Matce Maryi, Świętemu Józefowi, Bożym Aniołom i Świętym za cud odbudowanej świątyni, pragniemy także podziękować wszystkim uczestnikom historycznej odbudowy franciszkańskiego kościoła w Zamościu. Dziękujemy za każdą cząstkę (cegiełkę) ofiarowaną dla świątyni. W ten sposób jakby ciągle jesteście w niej obecni, adorując celebrowane tajemnice naszej wiary, szczególnie Najświętszy Sakrament Eucharystii, który wyraża prawdę, że Bóg jest z nami.
Niech Święta Rodzina ukazana przez Boże Narodzenie rozwesela i umacnia w miłości nasze rodziny, aby kiedyś po trudach ziemskiego życia radować się uczestnictwem w wielkiej rodzinie zbawionych wielbiących Najświętszą Trójcę w niebie.

Z modlitwą
Ojcowie Franciszkanie

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.