Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Konkursy o architekturze i zabytkach Zamościa

W ramach realizacji projektu „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość” parafia pw. Zwiastowania NMP w Zamościu zorganizowała dwa konkursy fotograficzne oraz jeden graficzny. Odbyły się one na przełomie marca i kwietnia 2024 roku pod następującymi hasłami: „Zamość w obiektywie”,  „Detale architektoniczne Starego Miasta” oraz „Franciszkanie wczoraj i dziś.”

Celem konkursów było:

 • poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej architektury zabytków Starego Miasta,
 • kształtowanie poczucia patriotyzmu lokalnego poprzez poznawanie zabytków Zamościa,
 • fotograficzna rejestracja obecnej kondycji zabytków,
 • rozpoznawanie zawartego w detalach architektonicznych przekazu o kulturze i tradycji budowniczych wywodzących się z wielonarodowościowej społeczności,
 • propagowanie wśród młodzieży poszukiwania piękna w przestrzeni lokalnej,
 • rozwijanie zainteresowań fotograficznych uczniów.
 • poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej architektury zabytków starego miasta
  z wyszczególnieniem kościoła OO. Franciszkanów,
 • propagowanie patriotyzmu lokalnego poprzez poznawanie poszczególnych zabytków Zamościa,
 • podniesienie poziomu wiedzy historycznej oraz graficznej uczniów.

Konkurs był skierowany do uczniów kierunków technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik fotografii i multimediów.
Dzięki udziale w tego rodzaju konkursach młodzież nie tylko doskonali technikę robienia zdjęć, ale również poznaje historię i architekturę miasta, w którym się kształci. Wielu młodych ludzi nie interesuje się otaczającą ich architekturą, mimo codziennego pobytu w mieście. Dlatego takie konkursy stanowią inspirację do zdobywania wiedzy przez młodzież.

Uczniowie mieli też okazję głębszego poznania losów kościoła i jego dzieje na przestrzeni wieków. Była to ciekawa lekcja historii małej aczkolwiek ważnej części miasta. Młodzież zainspirowana przeszłością kościoła w dość ciekawy sposób przedstawiła w jaki sposób zmieniała się bryła architektoniczna świątyni.

Laureaci konkursu otrzymali ciekawe nagrody. Zwycięzcom gratulujemy.

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.