Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

XVIII Niedziela Zwykła, 1 sierpnia 2021 r.

XVIII Niedziela Zwykła, 1 sierpnia 2021 r.

 Dzisiaj po Mszach Świętych o godz. 9.30 i 12.30 odbędzie się nabożeństwo eucharystyczne z udziałem członków Kół Żywego Różańca i wymiana tajemnic różańcowych.

Dzisiaj mija 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech Bóg przyjmie ofiarę życia Powstańców!

  1. W poniedziałek, 2 sierpnia, w kościołach franciszkańskich i parafialnych jest możliwość zyskania odpustu zupełnego Porcjunkuli. To miejsce z maleńką kaplicą w bliskości miasta Asyża jest duchową kolebką narodzin Zakonu Franciszkanów. Św. Franciszek dla tego miejsca w 1216 r. otrzymał od papieża Honoriusza III przywilej odpustu czyli darowania przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Odpustu dostępuje chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła. Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych. Odpustów nie ofiarujemy za żyjących.
  2. Kalendarz liturgiczny: w środę, wsp. św. Jana Marii Vianneya, kapłana, patrona proboszczów; w piątek obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego. W Starym Testamencie powszechne było przekonanie, że Jahwe pokazuje się Ludowi w obłoku (Wj 40, 34; 1 Sm 8, 11). Dlatego w czasie Przemienienia ukazał się obłok, który okrył Chrystusa, Mojżesza i Eliasza. Głos Boży z obłoku utwierdził uczniów w przekonaniu o teofanii, czyli obecności Boga wśród swojego Narodu. W naszym regionie jest zwyczaj, że wierni przynoszą do poświęcenia ziele kopru. Ludzie są mocno przekonani, że poświęcone przez kapłana ziele jest dobrym i skutecznym lekarstwem w różnych dolegliwościach, chorobach ludzi i zwierząt domowych. Eucharystia w święto Przemienienia jak w dni powszednie.
  3. Sierpień jest miesiącem abstynencji od napojów alkoholowych. Wiemy o szerokiej skali problemu alkoholowego w Polsce i potrzebie podejmowania dobrowolnej abstynencji. Forma pisemnej deklaracji podpisanej w kościele, jak i prywatne przyrzeczenia są miłe w oczach Boga.
  4. W tym tygodniu dni odnowy duchowej: Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W Czwartek modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W Piątek wynagradzamy za grzechy przeciwko Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W Sobotę różaniec fatimski po Eucharystii o godz. 9.00.
  5. Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: Damian Hanulak z parafii tutejszej z Wioletą Swoboda z Parafii Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu; Kamil Surmacz z Parafii tutejszej z Martą Dziędziurko z Parafii św. Andrzeja Boboli z Kosobud; Łukasz Kalniuk z Parafii św. Stanisława z Wielączy z Aleksandrą Zgnilec z Parafii tutejszej; Piotr Teterycz z Parafii Opatrzności Bożej w Bondyrzu z Dianą Herda z Parafii tutejszej. Ktokolwiek wiedziałby, iż jakieś przeszkody wzbraniają tym osobom zawarcie związku małżeńskiego, ma obowiązek zawiadomić o tym Proboszcza Parafii.
  6. W dniach 17-19 sierpnia 2021 roku po raz jedenasty odbędzie się Exodus Młodych – Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży, w tym roku zapraszamy do  Górecka Kościelnego. Tematem spotkania będzie hasło: Chodź i zobacz.
  7. Dziękujemy wszystkim Dobrodziejom franciszkańskiej świątyni. W ostatnim czasie dary serc złożyli m.in.: Andrzej Młynarski, Jerzy Łukaszkiewicz, Ewa Kisiak, Barbara Anna Fijołek, Bożena Lenard, Elżbieta Brzozowska, Patryk Krukowski, Iwona Bełz, Patryk Parkitny, Grażyna i Jerzy Żórawiccy, Krystyna Gorzkiewicz, Krystyna i Janusz Szewluk, Marian Łygas, Lucyna i Aleksander Bober, Krystyna i Krzysztof Gałązka.
  8. Modlitwą dziękujmy Bogu za Dobrodziejów. Święty Paweł mawiał: „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym do składania ofiar. Radosnego dawcę miłuje Bóg”.
  9. Z życiem ziemskim w ostatnim czasie pożegnali się: śp. Daniela Grabowska z ul. Peowiaków, lat 94; śp. Antoni Andrzej Jaczyński z ul. Peowiaków, lat 81; śp. Alfreda Musiał z ul. Obrońców Pokoju, lat 86; śp. Jan Borek z ul. Mokrej, lat 85. Wieczny odpoczynek…                         

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.