Stanisława Staszica 1, 22-400 Zamość
+48 84 627 09 44, zamosc.fra@franciszkanie.pl
Powrót do wszystkich Aktualności

Boże Narodzenie 2023 r.

Bracia i Siostry.
Obchodzimy w tym roku franciszkański wielki jubileusz, który upamiętnia osiemsetlecie zbudowania pierwszego żłóbka Bożego Narodzenia na prośbę św. Franciszka z Asyżu w Greccio w roku 1223 r.  Tamtej nocy, św. Franciszek nad żłóbkiem z Jezusem zbudował również ołtarz, gdzie zaproszony kapłan sprawował Najświętszą Eucharystię. Św. Franciszek, jako diakon, czytał Ewangelię i wygłosił poruszające kazanie o Jezusie i Jego narodzinach w Betlejem. Święty z Asyżu odtworzył ubóstwo tamtych narodzin, ale wskazał zarazem na duchowe bogactwo Jezusa, który  przychodzi do nas w każdej Mszy Świętej. Betlejem, czyli „Dom chleba” połączył z Chlebem eucharystycznym, a żłób z ołtarzem, na którym „rodzi się” Ciało Chrystusa.

Niech Jezus, Chleb Życia, rodzący się dla nas dzisiaj na Ołtarzu i spożywany, będzie Wam w niełatwej drodze do nieba: pokojem, mocą, radością i prawdą.
Jak św. Franciszek z kontemplacji oblicza Dzieciątka Jezus w żłóbku, otrzymywał wiele Bożego światła dla intelektu i serca, tak i Wam tego samego życzymy w życiu osobistym oraz wspólnotowym. Tak jak św. Franciszek w narodzinach Chrystusa z Matki Maryi uzmysłowił sobie, że i jego narodziny i innych są darem niebios, życzymy i Wam takiego osobistego doświadczenia, że jesteście na ziemi z Bożego pragnienia i Bożej woli.

Dziękujemy Wam, Bracia i Siostry, za różnorakie dobro stale okazywane cudownie odbudowanej świątyni  franciszkańskiej w Zamościu. Podniesiono ją z upokorzenia w latach 2017-2021. Naszą wdzięczność pragniemy wyrazić słowami modlitwy jednej z kolęd:

„Podnieś rękę, Boże Dziecię. Błogosław Ojczyznę miłą”!

Zapraszamy, franciszkanie z Zamościa

Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.